new york


Hauptstadt: Albany

Fläche

128.402 km²
Beiname

Empire State
New York Karte Einwohnerzahl

18.185.000
Staatshymne

I Love New York
auskunft New York State Travel Information Center,
One Commerce Plaza, Albany, NY 12245,
Tel. (518) 474 - 4116, Fax (518) 486 - 6446
Internet: www.state.ny.us
chronik lage sehenswert