new mexico


Hauptstadt: Santa Fe

Fläche

314.925 km²
Beiname

Land of Enchantment
New Mexico Karte Einwohnerzahl

1.713.000
Staatshymne

O, Fair New Mexico;
Asi Es Nuevo Mejico
auskunft New Mexico Department of Tourism, 491 Old Santa Fe Trail
Santa Fe, NM 87503, Tel. (505) 827 - 7400, Fax (505) 827 - 7402
Internet: www.state.nm.us, www.newmexico.org
chronik lage sehenswert