georgia


Hauptstadt: Atlanta

Fläche

152.576 km²
Beiname

Empire State of the South,
Peach State
Georgiakarte Einwohnerzahl

6,63 Mio.
Staatshymne

Georgia On My Mind
auskunft Georgia Department of Industry, Trade & Tourism, Box 1776
Atlanta, GA 30301-1776, Tel. (404) 656 - 3571, Fax (404) 651 - 6505
Internet: www.state.ga.us, www.georgia.org
chronik lage sehenswert